Siemkensheuvel gaat de laatste twee ronden in

Siemkensheuvel in Maaseik is een multifunctioneel centrum van Covida dat zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of met een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis. De verbouwingswerken en de uitbreiding van de site worden uitgevoerd in verschillende fases.

Media Image

Erik Martens: “Ik ben als architect betrokken bij dit project sinds 1976, dus vanaf het prille begin. De vijf oorspronkelijke gebouwen en het centrale gebouw zijn destijds opgetrokken in een cirkel. Ze staan er nu 46 jaar en zijn nog erg intact.”
Bert Koolen: “Als facilitair directeur bij Covida is het onder meer mijn taak om de budgettering van ons bouwproject op domein Siemkensheuvel binnen de perken te houden. In 2016 hebben wij van het VIPA de subsidiebelofte gekregen om te starten met de renovatie en de ruwbouw van onze paviljoenen. Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur.”
Kurt Vaessen: “Om dit project te realiseren is Concept Building & Services een tijdelijke maatschap aangegaan met bouwbedrijf Margema. Samen hebben wij de aanbesteding gewonnen, in juni 2017 zijn we gestart met de uitvoering van de renovatie- en nieuwbouwwerken.”

Media Image

Bestudeerde testcase

Erik Martens: “Aanvankelijk ging het om een beperkte renovatie en naargelang de voortgang van de werken is alles aangepakt. Het eerste gebouw was een testcase, maar wel een bestudeerde testcase want er zijn achteraf geen nieuwe problemen opgedoken. Daarna werd gebouw per gebouw gerenoveerd. De architectuur van het nieuwe gebouw is geënt op de bestaande architectuur, die tijdloos is. Intussen hebben we in totaal 680 werkdagen achter de rug.”
Bert Koolen: “Het renovatie- en nieuwbouwproject heeft doorheen de jaren grotere proporties aangenomen dan oorspronkelijk was voorzien, uiteraard ook financieel. We hebben een dossier samengesteld en een tussenkomst in de bouwkost verkregen van om en bij 2,5 miljoen euro. Intussen is ons budget meer dan verdubbeld.”

Media Image

Projectleiding en coördinatie

Kurt Vaessen: “We werken volgens het principe van een bouwteam en dat loopt op rolletjes. Tussen Concept Building & Services en Margema is duidelijk afgesproken wie wat doet. Marie-Paul is aangesteld om het project te leiden. Zij zet ook het personeel in dat op afroep beschikbaar is. De onderaannemers worden in onderling overleg geselecteerd.”
Marie-Paul Claessens: “In elke bouwfase proberen we met dezelfde onderaannemers te werken. Bovendien schakelen wij uitsluitend bekende aannemers in. Want het is belangrijk dat ons bouwteam op hen kan terugvallen indien nodig. De Centraal Technische Dienst van Covida voert in dit project zowel de technieken – elektriciteit, verwarming en sanitair – als de verfwerken uit in eigen beheer. Ze doen dat in coördinatie met ons. Als zij iets meer tijd nodig hebben, geven we hen die tijd ook. Dit heeft als gevolg dat de looptijd van het project weliswaar een beetje kan verlengen.”
Tom Bloemen: “De technieken zijn een leveringsdossier geworden, ook om besparingen te kunnen realiseren zodat het project is kunnen doorgaan. Wij hebben onder andere camerabewaking, deurcontacten op de slaapkamerdeuren en overal ledverlichting geplaatst. Daarnaast zijn de elektrische bekabeling, brandcentrale, radiatoren, vloerverwarming in de leefruimtes en het sanitair vernieuwd. En we hebben nieuwe schakelborden gebouwd met een geïntegreerd Niko Home Control-systeem en een gebouwenbeheersysteem voor de monitoring van HVAC.”

Media Image
Media Image

Van nul af aan opgebouwd

Tom Zegers: “De bestaande gebouwen zijn volledig gestript en van nul af aan terug opgebouwd. We hebben ze ook energetisch gerenoveerd door de daken extra te isoleren en de koudebruggen weg te nemen met behulp van thermische isolatie aan de binnenzijde. Verder is overal de beglazing vervangen door gelaagd hoogrendementsglas. Nog interessant om te weten: het nieuwe gebouw is geen exacte kopie van een bestaand paviljoen want het is 3% groter. In het geheel merk je dat natuurlijk niet op. Door de nieuwbouw in dezelfde stijl uit te voeren, wordt de rust op de site bewaard.”
Stijn Lemmens: “Artico Interieur stond in voor al het vast en los meubilair en de raamgarnituur. We hebben gebruikgemaakt van degelijke materialen, veel meubilair is opgebouwd uit groene mdf bekleed met laminaat. De aandacht voor kwaliteit typeert de manier van werken in dit project.”
Tom Zegers: “Het voordeel van dit dossier is dat alle paviljoenen identiek zijn. Dus de problemen die telkens terugkomen, zijn initieel opgelost tijdens de renovatie van het eerste paviljoen. Er zit dan ook een constante in dit project, waardoor het een vlot verloop heeft.”
Stijn Lemmens: “De gerenoveerde gebouwen en het nieuwe gebouw zijn ingericht met vrij veel maatwerkmeubilair. Na de eerste fase is de uitvoering alleen maar eenvoudiger geworden. Want alle werktekeningen en materialen blijven quasi identiek en onze mensen weten fase na fase precies wat ze moeten doen.”

Gewijzigde zorgnoden en richtlijnen

Stephy Colla: “Het aantal verblijfsplaatsen in ons multifunctioneel centrum blijft na de renovatie onveranderd op 100. Door de gewijzigde zorgnoden en infrastructurele richtlijnen verblijven voortaan 8 in plaats van 10 kinderen en jongeren in één leefgroep, wat nog altijd een uitdaging is gezien de complexiteit van onze doelgroep. Maar door hoekstudio’s te creëren krijgen zij een eigen plek en kunnen ze zich terugtrekken op momenten dat er nood is aan rust. En daar zijn onze vernieuwde gebouwen beter voor geschikt.”
Marie-Paul Claessens: “We hebben nog twee fases voor de boeg, namelijk die van paviljoen 1 & 2 en 3 & 4. Paviljoen 1 & 2 verschilt in geringe mate van de andere paviljoenen omdat er een lift is voorzien. Normaliter is het hele renovatie- en nieuwbouwproject op domein Siemkensheuvel in september 2026 voltooid.”
Stephy Colla: “Wij gaan heel blij zijn als alles klaar is. De kwaliteit van onze zorg zal toenemen, dus de toekomst is veelbelovend.”

Erik Cajot

Media Image
Media Image
Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners