SALK turbo-motor draait op volle toeren

Aan het begin van de legislatuur werd SALKturbo gelanceerd als de nieuwe economische toe-komststrategie. Met de goedkeuring van 4 nieuwe projecten door de Taskforce SALKturbo staat de teller vandaag op 76 SALKturbo-projecten, goed voor een investering van meer dan 206 miljoen euro.

Media Image

Licht op groen

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: "De projectontwikkeling in het kader van SALKturbo is een continu proces. De focus blift gericht op de transitie naar een competitieve economie met kansen voor innovatie en digitalisering, duurzaam ondernemerschap en jobs. Voor de financiering van deze projecten kan Limburg putten uit een exclusief omvangrijk budget van 152 miljoen euro van de Europese transitieregio. De Taskforce heeft begin oktober het licht op groen gezet om aan 4 nieuwe projecten een Europese steun van 2,8 miljoen euro toe te kennen. Daar bovenop wordt er nog eens 580.000 euro Europese steun vrijgemaakt voor de aankoop en installatie van state-of-the-art onderzoeksapparatuur om de innovatie in Limburg te versnellen. De Europese mid-delen zorgen voor een investeringsvolume van bijna 7,8 miljoen euro."

Samen met de vorige goedkeuringsronde wordt nu al 35,2 miljoen vanuit EFRO in Limburg gein-vesteerd. De Europese middelen zijn een echte hefboom voor de Limburgse economische transitie. Om dit proces nog te vernellen wordt er nog eens 21,6 miljoen vrijgemaakt voor nieuwe investeringsprojecten rond innovatie, hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Om de economische transitie te doen slagen, zijn er ook mensen en talent nodig. Daarop wordt ook een projectoproep van 5 miljoen euro gelanceerd voor acties die de uitdagingen op de Limburgse arbeidsmarkt aanpakken.

Media Image

Onderzoekscentrum circulaire bouwoplossingen

Eén van de nieuwe projecten die groen licht krijgt van de Tas-kforce SALKturbo is het Application Center Circular Construc
UHasselt wilt met dit onderzoekscentrum de kennis- en vertrouwensbasis van nieuwe, circulaire bouwmaterialen en-concepten vergroten. De infrastructuur wordt ondergebracht in de nog op te richten Bouwcampus 2.0, de hotspot die van Limburg dé koploper inzake digitaal en circulair bouwen maakt.

Bedrijven, onderzoekers en studenten kunnen er straks terecht om te experimenteren met circulaire bouwoplossingen zoals bouwmaterialen vervaardigd uit reststromen. Bram Vandoren, professor bouwkunde van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen: "Bij de productie van staal komen bijvoorbeeld zulke reststromen vrij. Een paar jaar geleden beschouwden we die nog als afval, maar nu blijken die te verharden door CO2 op te nemen. Die technologie blijft tot nu toe beperkt tot kleine metselblokken, maar we willen onderzoken of we die ook kunnen gebruiken voor grotere draagelementen. Dit kunnen we binnenkort uittesten in het AC3."Ook van biologische producten kunnen bouwmaterialen ge-maakt worden.
"Kalkhennep is daar een voorbeeld van", weet professor Vandoren. "Het houtachtige deel van hennep kan dienen als isolatiemateriaal. Voor we dat toepassen, vragen we ons af hoe dat zich gedraagt op langere termijn: schimmelt het bij te veel vocht? Zakt het in elkaar?"

Voor al dat onderzoek plannen de ontwerpers verschillende labo's. De hal met klimaatkamers spreekt wellicht het meest tot de verbeelding. "Dat wordt de Ecotron voor de bouwsector", zegt Vandoren. "Het is de bedoeling hier bijvoorbeeld een volledig gevelpaneel in zin geheel in te brengen om dan proeven te doen rond bijvoorbeeld versnelde temperatuur-en vorstdooicycli. Een ander voorbeeld zijn de versnelde corrosieproeven, die belangrijk zijn voor elementen uit gewapend beton. Door zouten in de klimaat-kamer te injecteren willen we het ontstaan van betonrot in kaart brengen. Ook mechanische proeven worden uitgevoerd in de klimaatkamer. Van hout weten we dat het na een tijd en bij hoge vochtigheid vervormt. We willen dan weten hoe fel een houten vloer buigt bij een bepaalde belasting." Het onderzoek naar circulaire bouwinnovaties past in de vooruitstrevende doelstellingen van het Masterplan Campus Die-penbeek en zal een accelerator zijn voor de transitie naar een duurzame bouweconomie.

Media Image

Limburgse ondernemers maken innovatieve laadpaal voor rijhuizen

Wonen in een rijhuis én rijden met een elektrische wagen. Het likt een moeilijke combinatie. De bewoner van een rijwoning kan geen eigen laadpunt maken omdat de kabels voor onveilige toestanden op de voetpaden zorgen. Met de provinciale innovatiepremie is er met de semi-publieke laadpaal een innovatieve oplossing gevonden. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: "De transitie naar een duurzame economie is één van de vier speerpunten van SALKturbo. 40% van de nieuwe wagens is vandaag geëlektrificeerd. Voldoende laadpunten, publiek en privaat, zin nodig om de automarkt te volgen. Met Archie is een semipubliek laadpunt in steden met rijhuizen ontwikkeld. Het project bewijst dat energie-transitie niet alleen ontstaat uit onderzoek maar ook uit de innovatieve ondernemerszin van ondernemers. De provinciale premie van 50.000 euro heeft hierbij een duw in de rug gegeven."

Archie is een semi-publieke laadpaal die bevestigd wordt aan de gevel van private woon-sten en het voetpad overbrugt. Het laadsysteem is gentegreerd in een geruisloos hef-boomsysteem dat iets weg heeft van een strakke regenpijp. Via een app komt een arm tevoorschijn waarin een laadkabel kan worden geplugd. De arm met de oplaadkabel kruist het voetpad op een hoogte van 2,5 meter. Op die manier is de kans dat er iemand struikelt over de laadkabel nihil.

Na een uitgebreid onderzoekstraject over de laadzekerheid uitgevoerd door EC-IS, werd een app met achterliggend platform ontwikkeld, waarmee de parkeerplaats, die niet geprivatiseerd kan worden in een stad, gereserveerd kan worden. Gebruikers kunnen zelf hun laadsnelheid instellen, rekening houdend met het capaciteitstarief. Een bijkomende voordeel van het laadplatform is dat de laadinfrastructuur met buren of medebewoners gedeeld kan worden. Om voordelig te kunnen laden en de eigenaars van de installatiewoning te vrijwaren van een extra btw-heffing of inkomstenbelasting, wordt de bestaande huisinstallatie ontdubbeld en wordt er met een tweede digitale energiemeter gewerkt. De innovatiepremie van de Provincie Limburg maakte het mogelijk om een eerste Proof of Concept en de marktstrategie uit te werken. Voor meer dan 1 miljoen rijwoningen kan deze innovatie een doorbraak in het elektrisch rijden betekenen. Vooraleer de gevellaad-paal op de markt komt, wordt het laadsysteem met bijhorend reservatiesysteem uitgebreid getest. Onder meer aan de hand van een testopstelling in Hasselt en een proefproject in Mechelen.
"Dit project toont nogmaals dat de provinciale innovatiepremie van 50.000 euro economische innovatie in onze provincie bevordert. Innovatie die niet wordt uitgevonden in grote labo's maar door de bundeling van de ondernemingszin en van de expertise van twee bedrijven. Die innovatie is heel praktisch gericht en vaak onmiddellijk toepasbaar. Op die manier zorgt de premie voor een directe een economische en maatschappelijke win-win," aldus gedeputeerde Tom.

Media Image

Eerste circulaire bedrijventerrein van Limburg

Voeren en POM Limburg zullen het eerste circulaire bedrijventerrein van Limburg realiseren. Bedrijven die zich er willen vestigen, schrijven zich in in een verhaal rond duurzame ener-gie, regenwateropvang en herbruikbare bouwmaterialen.
Het nieuwe bedrijventerrein Weersterveld in 's-Gravenvoeren,
is het allereerste op Voerens grondgebied en vormt een be-langrijke economische ontwikkelingskans voor de gemeente.

Hedendaagse invulling

De gemeente Voeren is grondeigenaar en POM is medeontwerpen: "De voorbije jaren zetten we onze
expertise in om de gemente Voeren bij te staan bij de ontwikkeling van het nieuwe terrein. POM Limburg stelde studiebureaus aan en begeleidde de gemeente doorheen een complex onteigeningstraject. Vandaag is er een concreet ontwerp dat we in uitvoering kunnen brengen en aan de Voerense ondernemer kunnen tonen" , vult Tom Vandeput, gedeputeerde en POM-voorzitter aan.
Bedrijven die zich op Weesterveld willen vestigen krijgen speci-fieke bouwvoorschriften opgelegd inzake ontwerp en materiaal-
gebruik. Gedeputeerde Tom Vandeput: "De bouw is nog steeds één van de meest vervuilende sectoren ter wereld, en grondstoffen geraken uitgeput. Circulair bouwen wordt hoe dan ook de nieuwe standaard. Met dit bedrijventerrein denken we dus toekomstgericht. We geloven er sterk in dat kmo's hier ook een meerwaarde in zien."

Een circulair bedriventerrein kan onmogelik worden uitgerust met een vervuilende asfaltweg. Daarom werd er gekozen voor het CO2-neutrale grasfalt, dat voor de allereerste keer in Belgie geplaatst wordt. Grasfalt is een biobased asfaltmengsel, waarbij de helft van het bindmiddel vervangen wordt door het klimaat-vriendelijke lignine, dat afkomstig is uit olifantsgras. Met de keuze voor grasfalt wordt 210 ms gas bij de productie uitgespaard, én het verwerkte olifantsgras neemt tijdens de groei per hectare ook nog eens 26,4 ton CO2 op.

Duurzame rioolbuizen

Daarbij wordt het vervuilende, klassieke cementbeton vervangen door een circulair alternatief, zwavelbeton, dat oneindig vaak gesmolten en hergebruikt kan worden. De aanleg van het bedrijventerrein kost meer dan één miljoen euro. Om het kostenplaatje rond te krijgen, kan het bedrijventerrein in 's-Gravenvoeren rekenen op steun van de gemeente, het provinciebestuur en de Vlaamse overheid.

05 mrt. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners