Nieuwe soprema uitvalsbasis: een parel van ecologische industriebouw

Vanuit een doorgedreven ecologische insteek een uiterst functioneel productie- en distributiecentrum ontwerpen: die vraag kreeg architectenbureau WIL-MA Wastiau voor de nieuwe SOPREMA-uitvalsbasis in Tongeren. Dat resulteerde in een mooi in het landschap geïntegreerd, fossielvrij en bijna-energieneutraal industriecomplex, getypeerd door cortenstaal en groendaken.

Media Image

Ambitieus industrieel project
SOPREMA sleepte als eerste 12 van de 50 hectare in de wacht waarmee het bedrijventerrein Tongeren-Oost werd uitgebreid, met de bedoeling er de productie van hun duurzame XPS-isola- tiemateriaal en een centraal distributiecentrum te vestigen. Met hun ambitieuze plannen om de invulling van het project, in lijn met het product dat er zou gefabriceerd worden, circulair en zo ecologisch mogelijk op te vatten, gingen ze bij architectenbureau WIL-MA Wastiau aankloppen. Algemene bouwonderneming Cordeel realiseerde als algemeen aannemer in dit project in een design en volledige buildformule.

Groendaken spelen belangrijke rol in realisatie van hoogwaardig industrieel gebouw met een sterke vormentaal en kleine voetafdruk

Groendaken vormen vijfde gevel
“De integratie van een functioneel logistiek complex in het glooi- ende landschap vormde een eerste grote uitdaging”, legt W. Al- len Zimmerman, hoofdarchitect bij WIL-MA uit. “Conceptueel zijn we uitgegaan van de vierkantshoeve, die historisch typisch is voor de streek. De daken vormen daarin een bijzonder belangrijk
element. In het bijzonder de groendaken, een vrij uniek gegeven voor een industriegebouw.” Door de lagere ligging van het indu- strieterrein ten opzichte van de aanpalende autostrade fungeren deze als vijfde gevel. Hun vloeiende helling en de combinatie met de aardse kleur en het ‘levende’ karakter van het cortenstaal waaruit de kantoorgebouwen zijn opgetrokken, maakt de verbin- ding met het omliggende landschap. De curves in het ontwerp onderstrepen tegelijk het SOPREMA-karakter van het gebouw met een knipoog naar de slurf van de mammoet in het logo.

- -
FGF_6734.jpg FGF_6759.jpg

 
 

Volledig circulair concept
“Er is zeer veel aandacht besteed aan de flow van goederen en die van mensen mooi op elkaar afstemmen binnen een volledig circulair concept”, legt W. Allen uit. Enerzijds is er de productie- site, waar gebruikt XPS tot nieuw product gerecycleerd wordt. Anderzijds is er het distributiecentrum, met een magazijn van waaruit ook andere SOPREMA-producten over Europa verspreid worden. “We splitsten de kantoren voor de twee bedrijfstakken. Een overdekte passerelle in cortenstaal verbindt beide en vormt tegelijk een visuele barrière die de XPS-opslag op het binnen-plein van buitenaf aan het zicht onttrekt.” “Die passerelle maakt het project in dit stadium ook ‘af’, hoewel er eigenlijk nog een fase volgt die de ‘vierkantshoeve’ zal vervolledigen”, vult Kris- tien Olaerts, commercieel directeur van Cordeel, aan.

Isolatie- en waterdichtingsmaterialen van SOPREMA
In totaal bestrijken de industriegebouwen 23.000 m2 vloeropper- vlakte. “Voor de invulling van het ontwerp is waar mogelijk na- tuurlijk gebruikgemaakt van isolatie- en waterdichtingsmaterialen van SOPREMA, zowel in vloeren als in wanden en daken”, zegt W. Allen. “Bijzonder fijn is dat SOPREMA zo flexibel meedenkt in die productkeuze. Zo kwamen we voor een groot deel van de 2.600 m2 kantoren tot een ongebruikelijke vloerbedekking: een mooie zwarte polyurethaanvloer, gegoten uit vloeibare ALSAN.” “De vloer van de 7.500 m2 grote productiehal is, hoe kan het ook anders, geïsoleerd met XPS en in de betonnen sandwichpanelen voor de wanden hebben we bij ons op de Cordeel-productiesite ook XPS-isolatie verwerkt”, zegt Kristien.

We creëerden als het ware een ‘fabrieks- campus’, een werkplek die aangenaam oogt en aanvoelt. Ook dat menselijke aspect maakt deel uit van een ecologisch concept. ~W. Allen Zimmerman, hoofdarchitect WIL-MA

Uiteenlopende dakvormen en -opbouwen
Het zeer complexe ontwerp omvat diverse dakvormen en -op- bouwen op verschillende ondergronden, zowel steeldeck als be- ton. Op de gebouwen naast de autostrade gaat het intensieve groendak met dikke substraatlaag en dichte beplanting boven de kantoorgebouwen over naar een lichter bedekt extensief groen- dak boven het productiegedeelte. De brandpreventiescheiding ertussen is nagenoeg onzichtbaar. Voor de dakbedekking van de productiehal en die van het 15.000 m2 grote distributiemagazijn is Efyos PIR-dakisolatie en Flagon TPO-dakbedekking gebruikt. Zusterbedrijf IBIC stond in voor de afwerking van de groendaken en alle beveiligingstechnieken op de daken.

Zo snel mogelijk het (groen)dak erop
“De zeer strakke timing in combinatie met de hoge afwerkings- graad vormde voor ons een behoorlijke uitdaging”, geeft Kris- tien mee. “We zijn in april 2019 begonnen met de vraag om in september het productiegedeelte klaar te hebben om er het machinepark te installeren. Gelukkig zaten we naar materiaal to
aan de bron en konden we vanzelfsprekend op stipte levering re- kenen. Daarnaast droegen de grondige planning in 3D, het hoge prefabgehalte van het gebouw en de uitstekende, vlotte samen- werking met alle partijen binnen het bouwteam en zeker ook met de officiële instanties ertoe bij dat we goed voorbereid op het ter- rein konden komen.”

“We zijn zeer trots op de rol die we vervulden in de uitwerking van dit unieke, complexe project, dat zowel bouwkundig als qua technieken best een uitdaging bood. ~Kristien Olaerts, commercieel directeur Cordeel

FGF_6795.jpg

Robuust, duurzaam, fossielvrij en bijna-energieneutraal
“Op uitdrukkelijke vraag van SOPREMA is het hele project laag- energetisch en fossielvrij opgevat”, legt Kristien uit. Met behulp van warmtepompen en warmterecuperatie uit de procestech- niek is het gelukt om de kantoorgebouwen energieneutraal en het magazijn bijna-energieneutraal (BEN) te houden. Naast hun oogstrelende functie, zorgen de groendaken voor buffering en in- filtratie van het hemelwater. Op de andere daken is de plaatsing van zonnepanelen voorzien. “Ook alle ‘second life’-principes zijn toegepast”, voegt W. Allen er nog aan toe. “Hoewel specifiek ont- worpen op vraag van SOPREMA, gaat het om een zeer robuust en functioneel gebouw in duurzame materialen, dat op langere ter- mijn gerust een tweede leven voor een ander bedrijf kan krijgen. Tegelijk creëerden we een industriële werkomgeving op mensen- maat, als het ware een ‘fabriekscampus’, waar het aangenaam werken en vertoeven is.”

Tekst: Soprema | Fotografie: Soprema / Frank Gielen

19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners