Nieuwe retailunits en kmo-unit vormen markant entreegebied in Beringen

Na meer dan 25 jaar heeft de Vatanasite aan de Paalsesteenweg in Beringen een nieuwe impuls gekregen. Projectontwikkelaar L’Investa realiseerde er samen met Architectuur Depot en Ferrum Industriebouwers drie retailunits en een kmo-unit. “We hebben een nieuw uithangbord voor Beringen gecreëerd.”

Media Image

“Ons doel was de site op te waarderen en er een aantrekkelijk en multifunctioneel complex neer te planten”, openen Jean-Baptiste Claes (L’Investa) en Didier Kerckhof (L’Investa en Vabeld). Het stadsbestuur van Beringen engageerde zich om voor het entreegebied een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP op te maken. “Op die manier bieden we niet alleen een oplossing voor de zonevreemde detailhandel ter plaatse, maar kunnen ook de bestaande kleinhandelsactiviteiten beperkt worden uitgebreid en zijn er eveneens andere activiteiten zoals kleinschalige kmo-units mogelijk”, geeft burgemeester Thomas Vints aan. “Op de site zijn uitsluitend handelszaken toegestaan die niet concurreren met het kernwinkelgebied in Beringen-centrum. De voorwaarde was dan ook dat de retailunits elk minstens 1000 vierkante meter groot moesten zijn.”

Accentgebouw en toegangspoort

Het nieuwe complex is op het terrein in de lengterichting geplaatst tegen de rechter perceelgrens, naast het pand van Vatana. De aangelegde parking voor het gebouw en ook de toegangen van alle units zijn daardoor veel beter zichtbaar vanaf de gewestweg. De toelevering gebeurt via de rechterzijde van het perceel en is zo volledig gescheiden van het publieke deel.

Emiel Smetsers, gedelegeerd bestuurder van Ferrum Industriebouwers, legt uit: “Dit project van ruim 4200 vierkante meter bestaat uit drie retailunits met één bouwlaag. Aan de voorzijde van het perceel is het gebouw uitgebreid met een kmo-unit met twee bouwlagen.” Het kopse kmo-pand legt een verticaal accent langs de gewestweg en vormt als het ware een toegangspoort tot zowel het achtergelegen industriegebied als de stad Beringen. Het bouwvolume is aan de zijde van de parking over de volledige lengte voorzien van een glasgevel, bekroond met een luifel.

“De gevelpanelen van de delen die uitgeven op de parking en de toekomstige weg zijn uitgevoerd in wit beton met een lijnenspel”, vervolgt Emiel Smetsers. “Aan de gesloten zijde voor de toelevering is gekozen voor sandwichpanelen in zwart staal.” Het contrast in de kleurstelling resulteert in een markant gebouw op een van de belangrijkste invalspunten van Beringen.

Media Image

Vol inzetten op duurzaamheid

“Duurzaamheid in al haar facetten is een belangrijk aspect van het project geweest, vanaf het ontwerp tot aan de oplevering. Daarbij werd ook rekening gehouden met de potentiële toekomstige noden en de flexibiliteit van het gebouw”, vertelt Frank Jaspers, architect-bestuurder van Architectuur Depot. “De energetische gebouwschil voldoet op alle vlakken ruimschoots aan de huidige EPB-eisen. Zo zijn de gevels meer dan voldoende geïsoleerd en beschikt het dak over een dikke laag isolatie in PIR. De vloer van de retailunits werd omwille van zijn gunstige verhoudingen niet geïsoleerd, maar wel voorzien van een geïsoleerde plint tot op een gemiddelde diepte van 80 centimeter onder het maaiveld. Hoewel er geen verplichting was opgelegd, is in de vloer van de kmo-unit PUR-isolatie verwerkt. Het gaat hier immers om een bedrijfsgebouw, waar comfort een grotere rol speelt.”

Elke unit maakt gebruik van een ventilatiesysteem D. Er wordt volledig verwarmd en gekoeld met behulp van lucht-lucht warmtepompen. In de kmo-unit kan zich naargelang de locatie in het gebouw vooral in de tussenseizoenen een afwijkende verwarmings- of koelvraag stellen. Om dit te verhelpen is er de mogelijkheid om de verwarmings- of koelvraag individueel per ruimte en/of verdieping te regelen.

Media Image
Media Image

Energie tanken via zonnepanelen

Het dak is maximaal bedekt met pv-panelen. “In totaal werden er 906 zonnepanelen geplaatst”, zegt Jesse Ramaekers, ingenieur-architect bij Architectuur Depot. “De winkels en de kantoren zijn optimaal opgebouwd in functie van zonne-energie. Deze verschillende units kunnen apart worden aangesloten op het aan hun toegewezen deel van het zonnepark. Het hele pand is nagenoeg een autonoom gebouw.” Met het oog op het groeiende aandeel van elektrische wagens zijn er voorzieningen getroffen waardoor iedere unit afzonderlijk laadpalen kan plaatsen. Frank Jaspers: “De volledige parking is uitgerust met een leidingsysteem voor de installatie van laadpalen. Dit systeem is daardoor bereikbaar vanuit elke unit, zonder dat de parking moet worden opgebroken. De laadpalen kunnen energie tanken via de aanwezige zonnepanelen.” Essec, de huurder van de kmo-unit, heeft intussen al enkele laadpalen geïnstalleerd.

Waterbeheersing en groenstructuur

In het ontwerp en bij de aanleg van de parking staat ook het watermanagement voorop. “Ons architectenbureau heeft met de technische diensten van de stad Beringen op voorhand de waterbeheersing onder de loep genomen”, knikt Frank Jaspers. “Het voormalige volledig verharde terrein vangt vandaag zo veel mogelijk hemelwater op en laat het infiltreren in de bodem. Ook het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak wordt voortaan vergaard in ondergrondse bufferbekkens. De parking is aangelegd in waterpasserende klinkers, met uitzondering van de toegangs- en leveringsweg die omwille van zwaardere verkeersbelasting is uitgevoerd in asfalt. Daarnaast is de parking opgebouwd met een omgekeerd dakprofiel, wat extra buffercapaciteit creëert. Het regenwater van de parking wordt verder opgevangen in waterdoorlatende betonnen buizen. Pas in een laatste fase is er een overloop naar het openbaar rioleringsnet. In totaal wordt minstens het dubbele aan buffer- en infiltratievolume voorzien dan wettelijk is verplicht.”

Op de parking springt de aangebrachte groenstructuur in het oog. Frank Jaspers: “Een groenzone siert de voor- en achterzijde van het parkeerterrein. Alle parkeereilanden zijn begrensd door een groenvak met een aangeplante boom. In de overgang van de gewestweg naar het terrein komt er op termijn een bloemenweide.”

Media Image
Media Image

Constructieve langetermijnvisie

De opvolging van de werken werd in goede banen geleid door Jan Beyens. “Het was mijn taak de bouwheer deels te ontlasten. Ik fungeerde tevens als aanspreekpunt voor de architect.”

Didier Kerckhof: “Onze hoofdbetrachting bestond erin een langetermijnvisie te ontwikkelen, een waarborg voor de toekomst. De voormalige gebouwen van het retailpark in Paal-Beringen waren uitgeleefd en slecht geconcipieerd. Daarom is gekozen voor een volledig nieuwe ontwikkeling van de site. Mét succes, want de huurders – JBC, Torfs en The Fashion Store – pakken graag uit met het moderne gebouw, waar zij hun klanten in de meest optimale omstandigheden kunnen ontvangen.”

Emiel Smetsers knikt: “Mensen gaan met plezier winkelen in een mooi en multifunctioneel pand. Nieuwe retailgebouwen zijn tegenwoordig weer wat hoger en ruimer. Dat geeft een aangenaam gevoel wanneer je er over de vloer komt.”

“De realisatie van een mooi project komt niet tot stand door één partij, maar door alle partijen die eraan hebben meegewerkt”, vindt Didier Kerckhof. Daar is Frank Jaspers het volmondig mee eens: “Als een opdrachtgever op lange termijn denkt en ook op lange termijn investeert, resulteert dit in kwalitatief betere gebouwen en duurzamere oplossingen.”

Jean-Baptiste Claes besluit: “We kijken zeer tevreden terug op de samenwerking met Architectuur Depot, Ferrum Industriebouwers, de stad Beringen en de overheid. Samen zijn we erin geslaagd te realiseren wat we voor ogen hadden.”

Erik Cajot

Trotse bouwpartners van project L’Investa

Berkmans

“Op de Vatanasite heeft ons ervaren team eerst het oude bedrijfspand tot de grond toe afgebroken en alle omliggende asfalt en bestaande rioleringen opgebroken, om het perceel bouwrijp te maken”, vertelt Arnaud Vermeulen, projectleider bij Berkmans. “Vervolgens hebben we er een grondkoffer van gerecycleerd puin over gestoten, zodat Ferrum Industriebouwers op deze stabiele onderfundering de realisatie van het nieuwe retail- en kmo-complex kon aanvatten. Simultaan zijn we begonnen met het leggen van de binnen- en buitenriolering met betonnen infiltratiebuizen en infiltratietanks.”
Op het terrein is er een redelijk groot hoogteverschil met het aanpalende perceel. “Daarom hebben onze vakmannen rondom een keerwand van vier meter opgetrokken. Er zijn straatkolken, goten en borduren geplaatst. Ons team heeft ook wachtbuizen gelegd voor laad- en verlichtingspalen, geklinkerd, geasfalteerd en de groenzones aangevuld.”
Berkmans werkt al vele jaren voor Ferrum Industriebouwers. “De samenwerking verloopt altijd perfect, zij bereiden hun dossiers heel goed voor. Samen zijn we erin geslaagd de scherpe deadline te halen, ondanks de slechte weersomstandigheden.”

Media Image

Polydak

Al meer dan 40 jaar heeft Polydak ervaring in het plaatsen, renoveren, herstellen en onderhouden van platte daken. “De daken van de drie retailunits en de kmo-unit in Beringen-Paal hebben een mechanisch bevestigde opbouw”, zegt Roel Dillen, afdelingshoofd bitumen.
“Op het 3176 vierkante meter grote dak van het retailgedeelte zijn op de steeldeck-platen onder meer Soprarock PB P 3 FF, eenlaags Unilin Utherm Roof L 120 mm en Sopralene toegepast. Het betonnen dak van het kmo-gebouw heeft een oppervlakte van 648 vierkante meter en is uitgevoerd in onder andere een roofing dampscherm, tweelagig Unilin Utherm Roof L 160 mm en kiezelbalast op de toplaag. Polydak wordt op regelmatige basis ingeschakeld door Ferrum Industriebouwers en dit in de beste verstandhouding.”

Media Image

Group Ceyssens

De gordijngevel en het glas voor het project van L’Investa in Beringen zijn geplaatst door Group Ceyssens. Manager of sales Gert Gijbels geeft tekst en uitleg. “In totaal gaat het om zo’n 400 vierkante meter gordijngevel van Schüco. Het glas is een standaardbeglazing, opgebouwd uit isolerend twee zijden gelaagd veiligheidsglas. Alle elementen zijn vrij hoog en meten 1,80 op 4 meter.”
“Verder hebben we er een automatische toegangsdeur met twee schuivende vleugels geïnstalleerd. Ferrum Industriebouwers doet regelmatig een beroep op Group Ceyssens, omdat projecten met grote glas- en gevelpartijen tot onze specialisaties behoren.”

Media Image
Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners