NIEUW HOOFDKANTOOR DSM IN MAASTRICHT

“Moderne, aangename werkomgeving in ongekend duurzaam gebouw”. Het hoofdkantoor van DSM verhuist naar Maastricht en blijft dus voor Limburg behouden. Dat gebeurt door de voormalige, monumentale Ambachtsschool in Maastricht te combineren met nieuwbouw. Het eindresultaat, dat begin 2024 in gebruik wordt genomen, is een gebouw dat volgens DSM projectdirecteur Kees van Helden voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen van DSM. Hij geeft samen met Robert Alberts, executive director acquisitions van EDGE, Jaco Meuwissen, directeur van 3W real estate, en Jos Jammers, directeur BAM Bouw en Techniek, uitleg over het bouwproces en hoe aan die eisen wordt voldaan.

Media Image

Dat is op de eerste plaats terug te zien in de ligging, legt Van Helden uit. Het nieuwe hoofdkantoor ligt op een steenworp afstand van het Maastrichtse station om het medewerkers makkelijk te maken om met het openbaar vervoer te reizen. Ook het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd, onder meer door een deel van de ondergrondse parkeervoorziening in te richten als fietsparkeerplek, eveneens geschikt om e-bikes te plaatsen. En bij alle parkeerplaatsen voor auto’s komt een laadpaal. “Maar het beperkt zich natuurlijk niet tot het woon-werkverkeer. We creëren tevens een optimale werkomgeving voor onze medewerkers, een sfeervolle omgeving waaraan alle aandacht wordt besteed aan een aangenaam en gezond binnenklimaat, zowel wat installaties als interieur betreft. Ook hebben we vanaf het begin de buurtbewoners betrokken bij de plannen en informeren we hen regelmatig over de voortgang.” Hij vertelt dat er diverse locaties in beeld waren, maar dat het stationsgebied er als meest geschikte uitsprong.

“Het nieuwe gebouw is volledig volgens de EDGE filosofie ontwikkeld. Dat betekent dat het gebouw het welzijn van de werknemers bevordert waarbij de gezonde werkomgeving werknemers op subtiele wijze zal aanmoedigen om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en zich door het gebouw te bewegen. Het kantoor wordt een plek waar historie, technologie en moderne architectuur samensmelten tot een biofiele en duurzame kantooromgeving met open ruimten, plekken voor ontmoetingen en een dakterras”, aldus Robert Alberts.

Media Image

Jaco Meuwissen van 3W real estate, al in een vroeg stadium bij het project betrokken, geeft aan dat het nieuwe hoofdkantoor eveneens een impuls voor de omgeving zal betekenen. “Mensen zullen de oude Ambachtsschool weer herkennen in het monument. Bovendien stond er voorheen een bioscoop, een dichte doos die weinig fraai oogde. De nieuwbouw wordt juist een heel licht en transparant geheel dat de kwaliteit van de locatie zeker ten goede zal komen.” Hij prijst vervolgens de moed van DSM om opnieuw voor een locatie in Limburg te kiezen. “Het is een internationaal concern dat ook naar elders in Nederland of Europa had kunnen verhuizen.” Uitgangspunt van het gebouw is het nieuwe werken. Er komen niet alleen flexibele werkplekken – maar tevens overlegplekken en informele plekken. Er is rekening gehouden met het feit dat niet alle medewerkers meer tegelijk naar kantoor komen, Ook zijn er een restaurant en koffiebar met een huiskamerachtige uitstraling voorzien.

“Wat het energetisch aspect betreft gaat het nieuwe hoofdkantoor voldoen aan de hoge eisen van BREEAM Outstanding”, vertelt Robert Alberts. Omdat een WKO of stadswarmte niet mogelijk zijn, wordt aan de duurzaamheidseisen voldaan met behulp van zonnepanelen geïntegreerd in het ontwerp van de gevels van de nieuwbouw. Op het dak komen uiteraard ook zonnepanelen. In het gebouw komen in alle ruimtes sensoren om een aangenaam binnenklimaat te realiseren. Verder zijn alle materialen die worden toegepast BREEAM gecertificeerd. Jaco Meuwissen: “Hoewel we wat de Ambachtsschool betreft natuurlijk geen ingrijpende maatregelen kunnen uitvoeren, wordt het wel het meest duurzame monument van Nederland. De duurzaamheidseisen zijn allemaal geformuleerd nog voordat de architect, Broekbakema, aan de slag ging. Naast de architect zijn bovendien diverse adviseurs ingeschakeld om vanuit hun specialiteit mee te denken over de juiste oplossingen.” Dat zorgde voor een enorme opgave, zegt hij. Zeker met het oog op de aangegeven opleverdatum begin 2024. “We hebben het vergunningentraject inclusief bestemmingsplanwijziging in elf maanden doorlopen. Dat is ongekend snel en vraagt om een heel goede samenwerking tussen de betrokken partijen.”

Media Image
Media Image
Media Image

Het project bestaat uit drie bouwdelen: het monument, een nieuwbouw en een verbindend atrium met informele plekken waarin een van de buitengevels van het monument zichtbaar zijn. BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor de realisatie. Volgens Jos Jammers is dat voor BAM een bijzonder interessante en uitdagende opdracht, onder meer vanwege de combinatie van monument met nieuwbouw en de hoge duurzaamheidseisen. “Feitelijk komen al onze kernactiviteiten hierin terug. Komt nog bij dat we bouwen in de Maastrichtse binnenstad, op een postzegel. Dat vraagt tevens om een zorgvuldige logistieke benadering. We moeten de veiligheid van voetgangers en overige verkeersdeelnemers garanderen, tevens zorgen we ervoor dat het groot aantal verkeersbewegingen in de nabijheid van het project zo weinig mogelijk overlast geeft. We hebben enkele alternatieven naast elkaar gelegd en tevens een verkeersdeskundige ingeschakeld. Dat heeft geleid tot een oplossing waarbij alle transporteurs op een veilige wijze komen aanrijden en daarna het bouwterrein op een overzichtelijke wijze kunnen verlaten. Alle transporten moeten worden aangemeld en worden op een vastgesteld tijdstip ingepland. Verder wordt er voor de afbouw een hub ingericht zodat de daarbij behorende materialen geclusterd en gecontroleerd op rustige momenten van de dag worden aangevoerd en direct naar de werkplek worden getransporteerd.

Afgelopen zomer werd met de eerste werkzaamheden begonnen: de ontmanteling van de bioscoop en het strippen van het monument. Dat gebeurde op een wijze waarop zo weinig mogelijk overlast voor de buurt werd veroorzaakt. De drie heren geven aan dat volop is ingezet op een goede communicatie met de omwonenden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. “. We merken dat de buurt trots is op de komst van DSM en de meerwaarde die het nieuwe hoofdkantoor aan het gebied geeft.” Na de zomer werd begonnen met het omleggen van de leidingen en de eerste bouwwerkzaamheden. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de nieuwbouw en de restauratie van het monument; medio dit jaar zullen de afbouwwerkzaamheden beginnen.” Volgens Jos Jammers zijn alle werkzaamheden nauwkeurig in kaart gebracht. De technische installaties worden gerealiseerd door Equans, de integrale aanpak van bouw en installaties maakt het mogelijk het project met minimale bouwtijd te realiseren. Vanwege het open karakter van het gebouw zal er zeker in het nieuwbouwgedeelte veel inval van daglicht zijn. Er is gekozen voor warme kleuren en materialen om een bijzonder aangenaam, huiskamerachtig binnenklimaat te creëren.”

Het nieuwe hoofdkantoor, zegt Jaco Meuwissen, zal begin 2024 integraal worden opgeleverd. “Op dat moment kan DSM er zo intrekken.” Hij wijst tot slot op de goede samenwerking met de gemeente Maastricht. “Die spelen bovendien in op dit project door op die locatie de verkeersafwikkeling te verbeteren en het gebied opnieuw in te richten. Dat wordt min of meer in ons bouwproject ingelast dus dat moeten we op het moment dat de gemeente aan de slag gaat goed afstemmen. Maar dat is bij alle aspecten van dit project het geval en zal zeker ook wat die samenwerking betreft prima verlopen.”

Media Image
Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners