MUSE SPEELT GROOTSCHALIG IN OP VRAAG STUDENTENWONINGEN MAASTRICHT

"Randwyck bloeit op tot stadswijk waar werken, wonen en recreëren samenkomen”. In de Maastrichtse wijk Randwyck wordt momenteel een complex met 506 studentenwoningen gebouwd. Daarmee wordt niet alleen tegemoetgekomen aan de grote vraag naar studentenhuisvesting, de komst van de studenten moet tevens zorgen voor meer levendigheid, reuring en ontmoeting in een gebied waar lange tijd de nadruk lag op utiliteitsbouw. Verwachting is dat de bouw komend najaar kan worden opgeleverd.

Media Image

Ze knikt. Ja, bevestigt projectleider Astrid Savelberg van de gemeente Maastricht, tussen 2019 en 2023 moeten er bijna 3.000 wooneenheden voor studenten bij komen. “We zijn dan ook heel erg blij met dit project omdat hiermee voor een belangrijk deel invulling wordt gegeven aan die opgave. Bovendien willen we graag meer reuring in dit gebied en door de komst van circa 500 studenten en door de parkachtige verblijfsgebieden aan beide zijden van het gebouw zal dat zeker gaan gebeuren. Er ontstaat zo een soort nieuwe campus in Randwyck, gelegen naast de ET Pathfinder.

Ervaren partner

Op de plek waar nu het studentencomplex – dat de werknaam Muse heeft gekregen – verrijst, stond lange tijd een sorteercentrum van PostNL. Directeur Roger Verspagen van ontwikkelaar Zuyd Vastgoed vertelt dat in het voortraject diverse locaties werden bekeken, waaronder die in Randwyck. In eerste instantie stond dat echter niet te koop, zegt hij. “We zijn vervolgens naar het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag gegaan en hebben uiteindelijk, onder bepaalde voorwaarden, het pand toch kunnen verwerven. Dat we het zouden slopen stond toen al vast. In eerste instantie wilden we er een gebouw met 700 woonheden realiseren. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een ervaren partner en die hebben we gevonden in Urban Developers, een partij met veel kennis en ervaring op dit vlak. Ze waren met een soortgelijk project in Groningen bezig en waren in Maastricht eveneens op zoek naar een geschikte locatie. We zijn in overleg gegaan en besloten samen op te trekken bij deze ontwikkeling.”

Media Image

Groen verblijfsgebied

Al vlug daarna werd het besluit genomen om geen gebouw met 700 studentenwoningen te bouwen, maar met ruim 500. Reden hiervoor was dat Muse in de oorspronkelijke opzet een hoogte zou krijgen die niet paste bij de omgeving en de voorschriften. Vervolgens werd het vergunningentraject ingezet en een bestemmingswijziging aangevraagd. Dat verliep, maakt Verspagen duidelijk, voorspoedig, onder meer omdat de gemeente Maastricht dit graag wilde en gezamenlijk het project heeft vlot getrokken. Architect Mathieu Bruls maakt duidelijk dat bij het maken van het ontwerp voor het gebouw alle aspecten vanaf het begin zijn meegenomen. “Er is niet stap voor stap een studentencomplex ontworpen; alle stappen zijn in één keer gezet. Dus zowel de kamers als de algemene ruimtes en de buitenruimte. Er is gekozen voor een H-vormig gebouw vanwege de wens voor meer levendigheid in het gebied. Vanwege de H-vorm ontstaat er aan beide zijden een binnenplein dat gaat fungeren als groen verblijfsgebied. In de twee poten van de H-vorm komen de woningen, in de verbindende balk de algemene of collectieve ruimtes. Dat wordt een ontmoetingsplek met bijvoorbeeld een zithoek, sportfaciliteit en wasruimte. De routing, onder meer ook naar de brievenbussen, is zodanig dat de bewoners elkaar tegenkomen waar een stukje sociale controle ontstaat.”

Sociale aspect

Bruls wijst dan op het naast Muse gelegen MECC. Dat moet in de toekomst kunnen blijven functioneren zonder dat de studenten er last van hebben. “Dat lossen we op door aan de zijde van het MECC een vliesgevel te plaatsen. Een fraai architectonisch element dat als een soort geluidswal zal gaan functioneren.” Verspagen geeft aan dat op het eigen terrein 50 parkeerplaatsen worden aangelegd en dat er nog eens 150 parkeerplaatsen gehuurd zijn bij het MECC. Onder het gebouw komt een kelder met fietsstalling waar ruimte is voor 800 fietsen. “Dat is ongeveer 1,5 fiets per woning.” Sjuul Baltussen, investment manager bij Round Hill Capital (eigenaar) dat het complex gaat beheren, zegt dat complexen met een indeling zoals Muse steeds vaker worden gebouwd. “Wij beheren en ontwikkelen dit soort gebouwen in heel Europa en zien de trend dat er in een ontwerp naast woonruimte ook volop aandacht is voor het sociale aspect. Net zoals hier gaat het om collectieve ruimtes – zowel binnen als buiten – waar studenten elkaar ontmoeten en eventueel samen een activiteit kunnen doen. Dat kan samen koken, studeren, sporten zijn, maar bijvoorbeeld ook samenkomen in een spelletjeshoek of gewoon met enkele andere bewoners een praatje maken. Die collectieve ruimtes moeten niet onderschat worden. Ze stimuleren de studenten om hun kamer uit te komen en contact met anderen te leggen. Dat sociale aspect is heel belangrijk en zit verweven in het ontwerp van gebouw.”

Media Image
Media Image
Media Image

Prefab

De bouw van het complex is in handen van Hurks. Directeur bouwvoorbereiding Inge Schipper vindt het prettig dat er een bouwteam is geformeerd zodat de lijnen kort zijn. “Wanneer je naar het aantal woningen kijkt, realiseer je hier bijna een nieuwe wijk. Dat kun je het beste in nauw overleg doen, waarbij alle partijen meedenken over de beste oplossingen. We realiseren Muse in twee bouwstromen vanwege de gevraagde bouwsnelheid. We maken veel gebruik van prefab onderdelen. Niet alleen bij de gevels, maar de badkamers worden eveneens nagenoeg kant-en-klaar aangeleverd en in het gebouw geplaatst. Verder zijn de niet dragende wanden metal stud wanden. Dit mede met het oog op de toekomst; mocht het complex ooit een andere functie krijgen is de indeling flexibel aan te passen.” Er wordt, zegt ze, op allerlei manieren aan de huidige duurzaamheidsvoorschriften voldaan. Niet met een wko, dat was vanwege de bodemgesteldheid niet mogelijk. “We plaatsen twee collectieve luchtwarmtewaterpompen aangevuld met booster warmtepompen voor het warme tapwater; iedere woning krijgt een eigen energiemeter. Het terrein gebruiken we voor een deel om bufferwater op te vangen.” Volgens Schipper is er een logistiek plan gemaakt waardoor de aanlevering van producten zo efficiënt mogelijk verloopt. De aangeleverde materialen en elementen worden zo snel mogelijk verwerkt met behulp van mobiele rupshijskranen. “Die moeten feitelijk continu in gebruik zijn, mogen eigenlijk niet stilstaan. Ook dat is onderdeel van het logistieke plan.”

Belangstelling

Hoewel Muse volgens architect Bruls een heel eigen en onderscheidende uitstraling krijgt, zal er tevens sprake zijn van een bepaalde vanzelfsprekendheid ten opzichte van de rest van de omgeving. Hij lacht: “Zoals gezegd was dit ooit een gebied met veel utiliteitsbouw. Dat is aan het veranderen. Dat doen we bij dit project niet door er een totaal afwijkend gebouw neer te zetten. Wel een gebouw dat de huidige zakelijke omgeving meer zal domesticeren. Als het in het grote geheel echter niet te zeer opvalt, zijn we in onze opzet geslaagd.” Astrid Savelberg is het daar mee eens. “We creëren hier meer en meer een fraaie stadswijk waar werken, wonen en recreëren op een steeds evenwichtigere wijze samenkomen.” Vanwege de snelheid van werken is het de verwachting dat het gebouw komend najaar kan worden opgeleverd, compleet met interieur. Dat is medio oktober 2023, direct na het studiejaar. Op de vraag of de studenten het al hebben ontdekt antwoordt Sjuul Baltussen ontkennend. “Nee, daarvoor is het nog te vroeg. We hebben er nog geen specifieke ruchtbaarheid aan gegeven. Dat doen we vanaf zo’n twee à drie maanden voor de oplevering. Ik weet zeker dat de belangstelling dan groot zal zijn. Niet alleen vanwege het tekort aan studentenhuisvesting, eveneens omdat het aantrekkelijke en betaalbare woningen zijn die onder de huursubsidiegrens blijven. Van de door de gemeente gewenste levendigheid zal dan ook snel sprake zijn.”

Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners