Maaseik in de steigers: “Mix van majeure en kleinere projecten”

In Maaseik wordt al jaren volop gebouwd. Regelmatig nemen we daarom met burgemeester Johan Tollenaere de laatste stand van zaken door. Ditmaal schuift ook Ronny Kuppens aan, projectdirecteur bij aannemersbedrijf Eiffage Reynders die betrokken is bij de nieuwbouw van een eerstegraadsschool van Mosa RT aan de Pelserstraat. Een onderwijsinstelling waarvoor hij ooit zelf nog actief was.

Media Image

De nieuwbouw voor de KaSO eerstegraadsschool was noodzakelijk omdat het vorige onderkomen verouderd was en bovendien kampte met ruimtegebrek, vertelt Ronny Kuppens. Nu komt er een gebouw met meerdere verdiepingen, legt hij uit. “Op de begane grond komen de technische lokalen, de eerste verdieping wordt een combinatie van technische ruimtes en leslokalen, de tweede verdieping krijgt alleen leslokalen en op de zolder komt weer voornamelijk techniek.”

Media Image
Media Image

Slimmer werken
Kuppens maakt duidelijk dat het project twee fasen kent. In de eerste, nagenoeg afgeronde fase is de nieuwbouw gerealiseerd. Die wordt op korte termijn opgeleverd zodat er tijdens de zomervakantie kan worden over gehuisd. De tweede fase behelst de sloop van het oude schoolgebouw. De locatie van de nieuwbouw noemt hij één van de grote uitdagingen van het project. “In Maaseik is veel erfgoed te vinden. De nieuwbouw is gerealiseerd in een oude kloostertuin, dus vond er voorafgaand aan de start van de bouw archeologisch onderzoek plaats. Dat zou in januari vorig jaar klaar zijn maar duurde langer dan gepland, tot in april. Terwijl wij een harde deadline hadden in verband met de geplande verhuizing.” Door slimmer te werken kon die vertraging worden opgevangen, geeft hij aan. “Zo zijn we meer onderdelen prefab gaan maken. Daardoor hebben we het realiseren van de ruwbouw versneld van zes naar drie maanden.”

Logistiek
Het transport van de materialen naar de bouwplek toe was eveneens iets waar met zorg naar werd gekeken tijdens de voorbereiding. Er werd volgens Kuppens een doordacht logistiek plan opgesteld. Omdat er in de omgeving meer bouwactiviteiten plaatsvonden, moest de ruime bouwplaats worden gedeeld met andere partijen. “De communicatie onderling was goed en we hebben de werkzaamheden steeds in overleg op elkaar afgestemd. Dankzij de zorgvuldig voorbereide logistiek en het informeren van de omwonenden is het gebied altijd toegankelijk geweest en hebben we vanuit de omgeving geen enkele klacht gehad.” Burgemeester Johan Tollenaere merkt dan op dat er in de omgeving wel wat zorgen bestonden over de privacy. “Dat is in samenspraak met de architect opgelost. In de kopgevel zit geen raam en er is een raam voorzien van folie. Overigens, weet je wat een leuk aspect is? Dat Ronny ooit zelf op die school als directeur heeft gewerkt.” Kuppens knikt en lacht. “Tijdens de bouw zijn leerlingen en leerkrachten hier een kijkje komen nemen. Ik heb toen veel bekende gezichten terug gezien. Destijds heb ik het traject voor de nieuwbouw ook nog opgestart. En nu ben ik dus betrokken bij de uitvoering.”

Levendigheid
Hij zegt dan dat het schoolgebouw aan alle hedendaagse regelgeving voldoet. “Het is afgestemd op het concept ‘Scholen van Morgen’. Daarvoor gelden heel strenge normen op het gebied van verwarmen, koelen en isolatie. De EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) is dan ook hoog en er zijn onder meer zonnepanelen geplaatst. Johan Tollenaere geeft uitleg over waarom de nieuwbouw van de school in het centrum is gebouwd en niet erbuiten. “Een bewuste keuze, in het belang van de levendigheid in de binnenstad. Uiteraard is er rekening gehouden met de bereikbaarheid en zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de leerkrachten.”

Industrieterrein Jagersborg
De burgemeester verplaatst de aandacht vervolgens naar een ander belangrijk project: Industrieterrein Jagersborg. Op de plek waar daar ooit een grote textielfabriek actief was, komen nu gebouwen voor het midden- en kleinbedrijf. “De fabriek, die leeg lag, is al grotendeels gesloopt en het vergunningentraject voor nieuw te bouwen bedrijfspanden loopt. Er zijn er inmiddels tien goedgekeurd.” De gebouwen, vertelt hij, worden tussen de 100 en 200 m2 groot en komen op een zichtlocatie te liggen. Er komt geen zware industrie in en ze zijn onder meer bedoeld voor startende bedrijven. Met de bouw van de bedrijfspanden wordt tevens het terrein opgeknapt. “Daarover zijn we in gesprek met de op die locatie al gevestigde ondernemers. Die zijn ook op dat vlak heel actief en als gemeente willen we met ze meedenken. Onder meer over terreinbeheer en het plaatsen van camera’s. Maar eveneens over het verbeteren van de toegangsweg naar het terrein; die bevindt zich in slechte staat. Dat heeft nu prioriteit, maar het idee is om in de toekomst met een ringweg rondom Maaseik de ontsluiting flink te verbeteren. In ieder geval zijn de bouwwerkzaamheden op Jagersborg een impuls voor de plaatselijke economie.”

Elkaar versterken
Ook het nieuwe cultureel centrum komt tijdens het gesprek aan bod. Mondjesmaat overigens. Hij kan er nog niet veel over vertellen, merkt Tollenaere op. “De aanbesteding loopt namelijk momenteel. Maar het huidige cultuurcentrum Achterolmen voldoet niet meer. Het gebouw stamt uit de jaren zeventig en is verouderd, wat techniek betreft, maar eveneens op het gebied van isolatie en dergelijke. Voor het bibliotheekgebouw geldt hetzelfde. In eerste instantie was het plan om beide gebouwen te renoveren. Maar uiteindelijk is besloten ze samen in één nieuwbouw onder te brengen.” Ja, zegt hij, dat betekent een flinke investering. Ruim 7,8 euro. “Maar dan komt er wel een modern vrijetijdsgebouw met diverse functies. Het wordt een plek van ontmoeten, leren en ontdekken. Met het cultuurcentrum en de bibliotheek samen op één plek kunnen die twee partijen elkaar versterken en tot kruisbestuiving komen.” Het gebouw komt volgens de burgemeester aan de Van Eycklaan te staan en op die plek zal tevens de openbaar vervoerfunctie worden versterkt. “We hopen in augustus met het uitvoeren van de plannen te beginnen. De verwachting is dan dat er in februari 2024 kan worden opgeleverd.”

Appartementen
Tot slot wijst Tollenaere nog op de bouw van enkele appartementencomplexen. “Wat nieuwbouw betreft hebben we momenteel een mix van majeure en wat kleinere projecten. De appartementencomplexen zijn wat kleiner, maar daarom niet minder belangrijk. Ze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Maaseik als woonstad. Mensen willen hier graag wonen, ook Nederlanders, en dat willen we zo houden.” Het betreft het project Prinsenhof met 14 woningen, het project Musa, 10 woningen en een kantoorruimte, en een appartementencomplex aan de Philipslaan waar 11 woningen komen. “Het zijn allemaal koopappartementen en die zijn heel welkom om het aanbod in onze stad divers te houden. We willen kunnen inspelen op een mix aan behoeften. Zoals gezegd profileren we ons als top woonstad, zoals we ons ook nadrukkelijk presenteren als een aantrekkelijke bestemming voor toeristen, met onze historie, kunst en cultuur. Dat is terug te zien in een vernieuwde city marketingstrategie en een nieuw logo. Waarmee we uitdrukken dat we vanuit onze bijzondere historie de blik ook volop op de toekomst hebben gericht.”

19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners