Lichtstraten evolueren in een duurzame en milieubewuste richting

Vroeger diende een lichtstraat louter om licht binnen te brengen. De isolatiewaarde was toen van weinig belang. Nu is voor elk type gebouw en de isolatie-eisen die eraan gesteld zijn, een specifieke lichtstraat voorhanden. Vic Boufflette van Caroplast geeft tekst en uitleg.

Media Image

“De basis van een lichtstraat in de industrie en utiliteitsbouw is het aluminium profielsysteem in combinatie met polycarbonaat spouwplaten”, zegt Vic Boufflette. “In niet-verwarmde ruimtes wordt een standaard vierwandige lichtstraat toegepast. Daarnaast zijn er de beter geïsoleerde zevenwandige lichtstraat en de goedgeïsoleerde achtwandige lichtstraat voor EPB-plichtige gebouwen. Deze zijn met hun interessante kostprijs en lage gewicht uiterst geschikt voor dergelijke gebouwen.”

Rookluiken en circulariteit

In nieuwbouw is de combinatie van lichtstraat en rookluiken een vast gegeven. De richtlijnen van de brandweer bepalen het aantal en het type rookluik. Vic Boufflette: “De rookluiken hebben als bijkomend voordeel dat ze bruikbaar zijn voor verluchting. Het ecologische aspect is eveneens belangrijk. Hieraan wordt tegemoetgekomen met volledig recycleerbare lichtstraten uit aluminium en polycarbonaat. Dit maakt dat polycarbonaat lichtstraten deel uitmaken van de circulaire economie.”

Media Image

Dubbel of driewandig glas

Hoewel de kunststof lichtstraat uit polycarbonaat de plak zwaait in de industrie en de utiliteitsbouw, overheerst de glazen lichtstraat in de woningbouw. “Door de hogere eisen op het gebied van isolatie wint het plat dak in dit bouwsegment aan populariteit”, weet Vic Boufflette. “Voor deze dakconstructie biedt de lichtstraat uitgevoerd in dubbel of driewandig glas tal van mogelijkheden. Dit glas helpt om de warmte in de winter binnen te houden en de warmte in de zomer buiten te sluiten.”

Media Image

Automatische ventilatie

Natuurlijk licht is gratis. Het levert een energiebesparing op omdat in moderne woningen overdag minder nood is aan kunstverlichting. “De slimme lichtstraat is uitgerust met opengaande delen. Ze kan aan een huisautomatiseringssysteem worden gekoppeld, zodat deze delen automatisch kunnen ventileren in combinatie met een geïntegreerde zonnewering”, licht Vic Boufflette toe. “Door minder afhankelijk te zijn van kunstmatige verlichting en door het bevorderen van natuurlijk ventilatie zet je qua duurzaamheid en milieubewustzijn een stap in de goede richting. Bovendien wordt op die manier de ecologische voetafdruk van een huishouden beduidend verminderd.”

Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners