Futuristische zonnepanelenfabriek verrijst op Thor Park

Soltech wordt het eerste privébedrijf dat zich vestigt op Thor Park in Genk. Tien miljoen euro is uitgetrokken voor de realisatie van een gloednieuwe productiehal annex kantoorgebouw. Zowat de helft van de investering gaat naar de bouw van een state of the art machinepark. De verhuis van de huidige locatie in Tienen naar Genk is midden 2023 gepland.

Media Image

‘Turn anything into a solar panel’ is de leuze van Soltech. En dat bedoelt het Belgische bedrijf ook letterlijk. Sinds 1989 legt het zich toe op het integreren van zonnecellen op nagenoeg elke drager: van gevelpanelen en dakpannen tot fietspaden en onderdelen van auto’s of vrachtwagens. Elke toepassing kan off-grid of grid connected worden uitgevoerd. De mogelijkheden zijn eindeloos. CEO Bas van de Kreeke steekt zijn ambitieuze plannen niet onder stoelen of banken: “Door te investeren in een hypermoderne fabriek en kantoren kan Soltech zich toeleggen op de alsmaar stijgende vraag naar geïntegreerde zonnepanelen. Ons bedrijf wil uitgroeien tot dé leverancier in Europa en daarbuiten op het vlak van productontwikkeling, prototyping van innovatieve fotovoltaïsche moduletechnologieën en geoptimaliseerde productie.”

Media Image

Uitbreiding en optimalisatie
“Het investeringsprogramma omvat een uitbreiding en optimalisatie van de productiecapaciteit door de bouw van een productiehal van 4000 vierkante meter met een ultramodern machinepark en een geautomatiseerde productielijn. Daarnaast wordt er een eigentijds kantoorgebouw met drie etages opgetrokken, in totaal bijna 1000 vierkante meter vloeroppervlakte”, beschrijft Bas van de Kreeke. “Het bedrijfspand fungeert tegelijk als een showroom voor de producten van Soltech. Zo komen er geïntegreerde zonnepanelen in de gevel van het gebouw, op luifels en balustrades en op de daken. De site op Thor Park schept ook extra werkgelegenheid: bovenop de 21 medewerkers die van Tienen mee verhuizen naar Genk, worden er 7 bijkomende collega’s tewerkgesteld. De nieuwe machines en de grotere ruimte zorgen samen voor een vervijfvoudiging van de productiecapaciteit.”

Inkijk in productieproces
De vestiging van Soltech op Thor Park is ontworpen door MaMu Architecs uit Hasselt. “Productiehal en kantoorgebouw vormen één geheel. Beide volumes onderscheiden zich van elkaar, maar de materialen zijn op elkaar afgestemd”, schetst architect-cofounder Jeroen Maesen. “De productiehal is zo geconcipieerd dat er inkijk in het productieproces mogelijk is, zodat passanten een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Dat was een van de voorschriften van Thor Park.” Bas van de Kreeke knikt. “Het interessantste deel van onze geautomatiseerde productielijn situeert zich aan de grote glaspartijen, wat de beleving voor de toeschouwer maximaliseert. Soltech wordt trouwens een point of interest op de toeristische route die door het uitgestrekte gebied van Thor Park slingert.”

Optimale werkomgeving
“Het kantoorgedeelte bestaat uit drie bouwlagen en is gemaakt op de groei”, zegt Bas van de Kreeke. “In de startfase neemt Soltech het gelijkvloers in en worden de twee verdiepingen verhuurd aan andere bedrijven, die een link hebben met de duurzame, hoogtechnologische sector waarin wij actief zijn. Doel is om met deze partijen een versterkende samenwerking aan te gaan.” Jeroen Maesen voegt toe: “De kantoren zijn ontworpen vanuit de optiek een zo optimaal mogelijke werkomgeving te creëren, inclusief een beheersbaar binnenklimaat. Alle kantoorruimten bevinden zich in eerstedaglichtzones, wat een positieve invloed heeft op de productiviteit en de sfeer. Het kantoorgebouw biedt ook onderdak aan gemeenschappelijke functies, zoals een vergaderzaal en een cafetaria. In de zone achter het hogere volume van de kantoren worden de gebouwtechnieken op het dak van de productiehal ondergebracht, waardoor ze niet zichtbaar zijn. Het ontwerp houdt bovendien rekening met een eventuele uitbreiding in de toekomst. Hiertoe is de rechtergevel van het productiegedeelte als wachtgevel voorzien.”

Media Image

Groen karakter
Een omsloten buitenruimte wordt benut als terras en verpozingsplek voor het personeel. Jeroen Maesen: “Deze patio sluit aan bij het cafetaria op het gelijkvloers. De omgeving heeft een erg groen karakter, met een park en bosparkings in de nabijheid. Aan de noordzijde van het 1,2 hectare grote terrein hebben onze architecten een laad- en loszone voor vrachtwagens uitgetekend. Om deze zone aan het zicht van de hoofdas te onttrekken, worden een talud en een groenbuffer voorzien. Het talud wordt aangelegd in een L-vorm rond de laad- en loszone, zodat de toekomstige aanpalende bosparking niet rechtstreeks uitkijkt op de achtergevel, maar op de groenbuffer.”

Concept onder de loep
Voor de uitvoering van het nieuwbouwproject doet Soltech een beroep op de expertise van bouwbedrijf Mathieu Gijbels, dat 53 jaar ervaring op de teller heeft en kan rekenen op 320 werknemers. “We hebben een ontzettend hoge anciënniteitsgraad in huis”, vertelt algemeen en operationeel directeur Dave Beuten. “Onze mensen onderscheiden zich door een schat aan kennis en expertise die ze bij elk project inzetten. Samen met de bouwheer is het concept van Soltech vanaf dag één onder de loep genomen. Vooraleer wij de eerste spade in de grond steken, zijn er al 20 tot 25 wekelijkse projectmeetings achter de rug. Ook belangrijk, ons team hanteert drie parameters: het budget bewaken, de planning respecteren en topkwaliteit afleveren.”

Media Image

Virtueel bouwen
“Het grootste deel van het voorbereidend werk is verricht in de periode van de bouwvergunningsaanvraag. Die vier maanden zijn vooral benut om het bouwproces te managen”, legt Dave Beuten uit. “Eens de vergunning verleend, is het contract meteen ondertekend en een maand later hebben we het startschot gegeven om de werken aan te vatten. Energieneutraal, zoals het hoort voor een project als dit.” Parallel aan het voortraject heeft Mathieu Gijbels het nieuwe bedrijfsgebouw van Soltech virtueel vormgegeven. “Alle bouwkundige aspecten, technieken en de afwerking zijn mee geïntegreerd. Aan de hand van het 3D-model is het mogelijk je in elk hoekje van het gebouw te begeven. Het voordeel van virtueel bouwen? Wij kunnen het budget, de planning en de kwaliteit integraal ondervangen, zodat de bouwheer het eindresultaat kent en volledig wordt ontzorgd.”

Representatieve materialen
De gevels van Soltech worden afgewerkt met hoogwaardige, representatieve materialen en veel glas. Jeroen Maesen geeft tekst en uitleg: “Op de voorgevel van het kantoorgebouw zijn luifels aangebracht, over de volledige lengte van de glazen façade. Deze luifels hebben een dubbele functie: enerzijds doen ze dienst als zonwering, anderzijds zijn er zonnepanelen in geïntegreerd. Een van de luifels mondt uit in een overdekte fietsenstalling. De gesloten gevels van het kantoorgebouw worden afgewerkt met zwarte geprofileerde staalplaten. De profilering van de platen varieert in een willekeurig patroon in de breedte. Als accent worden at random verticale witte profielen geplaatst om het vlak te doorbreken. De kopse kant van het productiegedeelte is een blinde gevel in grijze prefab betonpanelen. Een vergelijkbaar materialenpalet wordt toegepast op de westgevel. De zwarte geprofileerde beplating is doorgetrokken over de volledige lengte van de gevel van het productiegedeelte en de westgevel van de derde bouwlaag van het kantoor.” Dave Beuten vult aan: “Mathieu Gijbels produceert zijn staal zelf, tot op de millimeter nauwkeurig. Net als het schrijnwerk, dat volledig conform het bouwplan is gefabriceerd en in de loop van februari wordt geplaatst op de werf.”

Hecht bouwteam
“Het was een bewuste keuze om ons nieuwbouwproject niet aan te besteden”, merkt Bas van de Kreeke op. “De drie partijen van het bouwteam zijn geselecteerd op basis van ervaring, verleden en vertrouwen. Ook op het vlak van technieken en HVAC is gekozen voor partners waarmee al een vertrouwensband was opgebouwd, door mijzelf of door Mathieu Gijbels.” Dave Beuten is het ermee eens. “Een bouwteam functioneert enkel en alleen als er onderling vertrouwen is. Ons bouwbedrijf en Bas van de Kreeke kennen elkaar al heel lang en hebben erg vaak samengewerkt, in alle mogelijke verhoudingen. Door al de partijen één lijn te laten trekken, ontstaat er continu een beter gebouw.”

Zonnige toekomst
“De strakke timing van dit project is een huzarenstuk”, oordeelt Jeroen Maesen. “Qua volume en uitvoeringstermijn is dat geen sinecure.” Intussen komt de eindfase dichterbij. Bas van de Kreeke: “We maken eerst onze productiefaciliteit operationeel. Begin mei wordt het nieuwe machinepark geïnstalleerd en vervolgens verhuizen de bestaande machines van Tienen naar Genk. Op 1 juni nemen wij eveneens onze intrek in het nieuwe kantoorgebouw. Soltech gaat een zonnige toekomst tegemoet!”

Soltech is in 1989 ontstaan als spin-off van Imec en staat bekend als een pionier op het gebied van zonnepanelen of photovoltaics (PV). In die tijd ontwierp Soltech al stand-alone fotovoltaïsche systemen. Twintig jaar geleden bereikte het bedrijf een mijlpaal met de bouw van het eerste fotovoltaïsche dak aangesloten op het elektriciteitsnet in België. De focus ligt op innovatie. Op die manier kan Soltech maatwerkzonnepanelen en panelen met grotere toegevoegde waarde produceren.
Het Belgische bedrijf fabriceert op maat gemaakte fotovoltaïsche modules voor specifieke architecturale toepassingen – zoals dakpannen, luifels, vensterglas en geluidschermen – maar ook modules die worden toegepast in Vehicle-Integrated Photovoltaics (VIPV), Infrastructure-Integrated Photovoltaics (IIPV) en Product-Integrated Photovoltaics (PIPV).

Media Image
Media Image
Media Image
25 jun. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners