De Perelaar is toonbeeld van harmonie tussen oud en nieuw

In het hartje van Peer heeft De Perelaar eind oktober de deuren geopend voor het publiek. Dit nieuwe dienstencentrum is de eerste realisatie op de voormalige scholensite Agnetendal. Met respect voor het verleden werd de historische gevel van het Agnetenklooster geïntegreerd in het nieuwbouwproject, samen met een moderne vleugel. Het architectenteam van BureauBR tekende voor het ontwerp.

Media Image

De Perelaar is een ontmoetingsplek voor alle Perenaars. Naast een ruim activiteitenaanbod kunnen inwoners er ook terecht voor informatie over het zorgaanbod van de stad.

Vertrekpunt van ontwerp

“Door het voormalige kloostergebouw als vertrekpunt van het ontwerp te nemen, hebben we een architectuur gecreëerd waar oud en nieuw in harmonie zijn”, vertelt Pieter Vandekerkhof, architect-bestuurder bij BureauBR. “De oude gevel werd bewaard en in ere hersteld, zodat een vertrouwd stadszicht behouden blijft. Achter deze gevel is een nieuw volume verrezen, gebaseerd op de historische typologie en afmetingen. Na een eenvoudige ingreep heeft dit geheel een nieuwe dynamiek gekregen. Door het achterliggende volume te verschuiven ten opzichte van de historische gevel, is aan de ene zijde van deze gevel een open en lichtrijke uitbreiding ontstaan. Aan de andere zijde doet een ingesloten leegte dienst als overdekte ontmoetingsruimte.”

Media Image
Media Image

Functionele uitbreiding

De toevoeging van een secundair volume – nederig ten opzichte van het klooster – verrijkt het complex met een eenvoudige, maar functionele uitbreiding. Pieter Vandekerkhof: “Dit volume draagt bij aan het spel van open en gesloten en zorgt ervoor dat het gebouw de omgeving omarmt zonder zijn ingetogenheid te verliezen. Samen met de nieuwe overdekte kloostergang die achter de historische gevel is geconcipieerd, vormt het volume een van de grenzen van de kloostertuin die in een latere fase wordt heraangelegd.”

Media Image

Visie van een open huis

“Eenzelfde spel tussen openheid en ingetogenheid zet zich door in het interieur, waar ruimtes zijn voorzien voor collectieve functies en voor persoonlijke reflectie en rust”, legt Pieter Vandekerkhof uit. “Daarnaast werden de historische spanten gerecupereerd, waardoor het spel van oud en nieuw ook voelbaar wordt in het interieur. Dit in combinatie met de warme kleuren maakt dat het project de visie van een open huis belichaamt: een plek waar iedereen zich welkom kan voelen, met een bijzondere aandacht voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.”

Media Image
Media Image
Media Image
Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners