Circulair hoofdkwartier van Essec Group is een landmark

Op een zichtlocatie aan de Hyundailaan in Tessenderlo is het nieuwe kantoorgebouw met aanhorig magazijn van Essec Group verrezen. Alles bij elkaar een investering van 7 miljoen euro. CLVR Architecten tekende voor het spraakmakende ontwerp en realiseerde dit landmark in nauwe samenwerking met opdrachtgever Cordeel en de bouwheer.

Media Image

“Het voormalige pand van Essec Group langs de E313 in Beringen is een 25-tal jaar onze thuisbasis geweest”, opent CEO Luc Achten. “In al die tijd hebben we er drie keer bijgebouwd. Om verdere bouwperikelen te voorkomen, is beslist om een nieuw kantoorgebouw met aanhorig magazijn op te trekken. Het complex moest zo multifunctioneel en zo modulair mogelijk worden opgevat. Dat waren de uitgangspunten.” Architecte Dorien Abts knikt: “Bovendien maakte de telecomgroep en ICT-integrator een groeispurt door en was er nood aan één complex om de verschillende divisies te centraliseren. Het nieuwe hoofdkwartier speelt in op de huidige behoefte van de bouwheer aan meer kantoor- dan magazijnruimte. De inplanting van het gebouw houdt in alle opzichten de mogelijkheid open om in de toekomst verder uit te breiden en dit voornamelijk langs de zijde van het magazijn.”

Symbiose van functionaliteiten

Bij CLVR Architecten ontstond het idee om beide functionaliteiten – kantoren en magazijn – subtiel met elkaar te verweven, zodat het bouwvolume met een totale oppervlakte van plusminus 3500 vierkante meter aanvoelt als één geheel met een zo strak en minimalistisch mogelijke uitstraling. Dorien Abts: “Ons streven naar een symbiose wordt enerzijds bereikt door de volumewerking en anderzijds extra verstrekt door het materiaalgebruik.
Het dakoppervlak van het magazijn wordt bijvoorbeeld deels benut als open en overdekte buitenruimte in aansluiting met het kantoorgedeelte.
Dit resulteert in het zo functioneel mogelijk omspringen van nuttige ruimte, waarbij we een zo efficiënt mogelijke verhouding tussen verticaal en horizontaal ruimtegebruik beogen.”

Media Image

##Inzetten op het welzijn
Luc Achten: “Om het welzijn van onze mensen te bevorderen, hebben we fors geïnvesteerd in een stand-alone ventilatiesysteem en in hoogkwalitatieve verlichting. Elke verdieping is zo ontworpen dat ze op zichzelf kan functioneren. Inclusief aparte tellers voor elektriciteit en water. Dit laat ons toe om een verdieping bijvoorbeeld ook in de verhuur te zetten.” De overkragende luifels van het kantoorgebouw fungeren als zonnewering en gedeeltelijk als volwaardige buitenruimte en terras.
“De voorziening van zowel binnen- als buitenruimten, met drempelloze aansluiting, maakt dat er maximaal wordt ingezet op het welzijn van de gebruikers van het gebouw”, vervolgt Dorien Abts. “Het spreekt voor zich dat de buitenruimten frequent en ongeremd kunnen worden betrokken bij het dagelijkse werkgebeuren.”

##Plan libre en vaste kern
Het volledige bouwvolume is circulair opgetrokken. “De effectieve structuur bestaat uit afneembare betonnen gevelpanelen en duurzame paddenstoelvloeren”, schetst Dorien Abts. “In de kantoorruimten hebben we op vraag van de bouwheer een ruim plan libre opgesteld. Zo is er een vaste kern voorzien die op elke verdieping terugkomt met de minimale noden, zoals verticale circulatie, sanitair, technische bergruimten en archieven. De overige open ruimte kan vrij worden ingevuld naargelang de behoeften van het bedrijf. De flexibele grid laat toe om op elk moment scheidingswanden bij te plaatsen of te verwijderen.
Ook de binnenafwerkingen zijn afgestemd op het circulair concept. Er is onder andere een verhoogde vloer geplaatst ter hoogte van het kantoorgedeelte zodat wijzigingen, in de bekabeling en andere technieken, eenvoudig kunnen worden aangebracht.

Media Image

Fossielvrij HVRF-systeem

Ook op het vlak van technieken is er maximaal rekening gehouden met verschillende scenario’s. “De gevels bestaan grotendeels uit glaspartijen”, zegt Dorien Abts. “Om het binnencomfort het hele jaar door te kunnen waarborgen, is er een dynamische simulatie van het gebouw gemaakt. Geen overbodige luxe omdat het pand een west- en oostzijde heeft en op de twee bovenste niveaus ook nog eens een zuidzijde.” Guy Goossens, hoofd afdeling Technieken M&E bij Cordeel, knoopt aan. “De dynamische gebouwsimulatie legde de basis voor de dimensionering van de HVAC-installatie. De keuze viel op een HVRF-systeem, een HVAC-installatie met warmtepomptechnologie die gelijktijdig verwarmen en koelen combineert met warmteterugwinning. En dit hoogst energie-efficiënt en fossielvrij. Elke verdieping geniet van warmte en koude door middel van een aparte hoogrendementswarmtepomp, wat telkens een individuele energiemonitoring mogelijk maakt. Het systeem functioneert voor 90% met watergevoede piping voor afgifte binnen het gebouw en heeft slechts voor 10% piping met koelgassen buiten het gebouw.”

Performant gebouwbeheer

“Voor de ventilatie in het gebouw is geopteerd voor een centrale luchtgroep met een verhoogd luchtdebiet”, gaat Guy Goossens verder. “De geïntegreerde EC-motortechnologie is bijzonder energiezuinig en past warmterecuperatie toe. Bovendien is de luchtgroep vraaggestuurd: sensoren in het gebouw meten de bevuilingsgraad in verhouding tot de bezetting en regelen het optimale luchtdebiet. Binnenin het pand is de opbouw van de HVRF-units, uitblaas-wervelroosters, luchtkanalen, kabelbanen en andere technieken zichtbaar gebleven om het een semi-industriële look te geven. Aan de buitenkant zijn ze, op de zonnepanelen op het dak na, netjes weggewerkt. De verlichting wordt uiterst flexibel voorzien via ledbuisarmaturen met stekkeraansluitingen, die toelaten om zeer eenvoudig aanpassingen uit te voeren wanneer inrichtingen in de toekomst wijzigen. Tevens is er een ver doorgedreven domoticasysteem voor daglichtregeling en aanwezigheidssturing geïnstalleerd, in combinatie met het Essec IT-systeem waarvan de programmatie door Essec zelf is gebeurd. In het hele gebouw is een verhoogde vloer gelegd waaronder elektrische bedradingen, voedingen, sturingen en databekabeling zijn weggewerkt. Alle gebouwtechnieken hebben we gekoppeld aan een GBS-systeem voor beheer, sturing en energiemonitoring.”

Media Image

Inspraak en open communicatie

Bij Cordeel kijkt men met veel voldoening terug op dit project. “Het ontwerp tot en met de uitvoering verliep steeds in goed overleg met Essec Group en CLVR Architecten”, aldus projectmanager Patrick Claes. “De bouwheer had volledige inspraak en er is ook altijd open gecommuniceerd over afwerking, inrichting en dergelijke. Zo hebben we tegen de plafonds een akoestische spuitlaag aangebracht en de ledverlichting in de open ruimten speels opgehangen. Het eindresultaat mag gezien worden!”

Media Image
Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners