$show=home$type=grid$spc=1$sn=0$l=0$c=4$m=0

$show=home$type=carousel$h=90$t=0$cls=4$l=0

Debat wandafwerking: “Bezint eer ge begint”

Een wand heeft één belangrijke functie die we allemaal kennen: een ruimte definiëren. Daarnaast kan de wand verschillende andere rollen vervullen: decoratief, informatief of akoestisch. Welke het ook is, de wand moet volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn. En daar durft het schoentje vandaag al eens wringen. Dat is één van de conclusies die we trekken na een debat met specialisten ter zake bij onze gastheer Peter Cornoedus.Een goed overdachte wand biedt een meerwaarde in het project, of het nu een privéwoning of een kantoorgebouw is. Heel wat opdrachtgevers laten die kans echter liggen, en daar kunnen verschillende redenen voor zijn.  “Het gebrek aan bouwcultuur,” oppert Vera Verheyen. (Bestuurder tegelhandel Verheyen)

“Als 20-jarige stel je heel andere eisen en verwachtingen dan als 40-jarige.” 
Phil Martens treedt haar bij. “In veel gevallen zijn koppels die hun eerste woning bouwen al blij dat ze een dak boven hun hoofd kunnen bouwen. Zij liggen nog niet echt wakker over de wanden. Vaak zie je de klassieke aanpak: een gemetselde wand waar later vrij flexibel technieken in geplaatst kunnen worden.” Peter Cornoedus ziet vanuit zijn ervaring als architect dat bij kantoren waarvan de gebruiker nog niet gekend is in de concept- of bouwfase er ook een eenvoudige wandoplossing wordt gekozen. “Doorgaans is dat een lichte of mobiele wand die flexibel aangepast kan worden naar de behoefte van de uiteindelijke gebruiker. Maar in alle andere gevallen ontwerpen we de wand al van in de conceptfase. We denken na of hij licht of massief moet zijn, al dan niet ontdubbeld om akoestische redenen. Zelfs onze interieurarchitecten denken dan al mee over het esthetische aspect van de wand.” Vera Verheyen ziet daarin een verschil met een architect of bureau dat zich enkel toelegt op particuliere woningen. “Vaak zal die zich geen vragen stellen over hoe zijn klant de muur later wil afwerken. Of dat die wand überhaupt meerdere functies moet kunnen vervullen.”


Flexibele wanden

Hugo Van Keymeulen (Technical application & projectmanager Gyproc) vindt dat een gemiste kans. “Op welke leeftijd je ook bouwt, wanneer je de ambitie hebt om tot op je oude dag in de woning te blijven, moet je rekening houden met aanpasbaar wonen. Dat betekent dat je wanden eenvoudig moet kunnen verplaatsen of wegnemen. Daar zou de ontwerper vandaag wel al rekening mee moeten houden. Ik begrijp dat dit in de woningbouw een moeilijke oefening is, maar de markt biedt al voldoende oplossingen om lichte, flexibele wanden te realiseren in woningen.” Bij de keuze voor lichte wanden ziet Hugo Van Keymeulen nog een tweede knelpunt: ”De architect of bouwheer moet voldoende kennis van zaken hebben om de planning goed af te stemmen op dit type wanden. Want dat betekent dat technieken al klaar moeten liggen voor het plaatsen van de wand. Bij een massieve muur is het net omgekeerd.” Volgens Peter Cornoedus ligt het geheim van een goede planning in een doordachte ontwerptechnische oefening voor de start van de werken. “En wanneer je 2 à 3 ontwerpvarianten maakt op het ruwbouwconcept, is het vrij snel duidelijk welke mogelijkheden er zijn om ruimtes een nieuwe indeling te geven of hoe de toegankelijkheid beter kan. Zo speel je maximaal in op de mogelijkheden tot aanpasbaar bouwen. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vraagt overigens vaak om zo’n oefening te maken met het oog op de duurzaamheid.”
Vera Verheyen heeft toch de indruk dat er vandaag al meer wordt nagedacht over de mogelijke functies van een wand tegenover 20 of 30 jaar geleden.
 “Een kwestie van traditie doorbreken,” meent Peter Cornoedus. (Architect-vennoot PCP Architecten)
“Vroeger bouwden we zoals we het gewend waren van bij onze ouders. Maar de woonvormen evolueren vandaag almaar meer. We doen bijvoorbeeld aan groepswonen. In dergelijke woontypologieën heb je verschillende gemeenschappelijke ruimtes en die moeten fundamenteel aan andere eisen voldoen. Ze moeten flexibel zijn, een hogere mechanische weerstand hebben, … “ “En bij voorkeur hoor je elkaar ’s avonds ook niet. Dat stelt met andere woorden eisen aan de akoestiek. Met de nieuwe geluidsnorm is het niet altijd even vanzelfsprekend om die eisen te halen,” vult Hugo Van Keymeulen aan. Licht of massief?

Welke factoren zijn bepalend voor het al dan niet kiezen voor een lichte wand? “De keuze voor een lichte of massieve wand is afhankelijk van het type wand, dragend of niet, de eisen aan de wand en het ontwerp. Een scheidingswand in een appartement voer je bijvoorbeeld altijd massief en ontdubbeld uit omdat de wand een goede akoestiek moet hebben, het moet mogelijk zijn flexibel technieken te plaatsen, de inertie speelt een rol, … Een lichte wand is ook niet vanzelfsprekend. Je moet immers al goed nadenken waar je wat wilt plaatsen of ophangen, want in dergelijke gevallen moet je een versteviging in de wand voorzien. Dan zijn er ook tussenoplossingen zoals verdiepingshoge wanden in cellenbeton. Die kun je achteraf nog inslijpen, je kunt er wat gewicht aanhangen of ze later eenvoudig verwijderen. Dat zijn de overwegingen die je kunt maken vanuit ontwerpoogpunt. Maar de definitieve keuze wordt ook mee bepaald door de uitvoerder. Hij heeft vaak een voorkeur of sterke ervaring met een bepaald materiaal,” licht Peter Cornoedus toe. Volgens de architect bestaat er ook de verkeerde perceptie dat een wand in gipskarton niet voldoende structuur biedt. “Je kunt bij gipskarton in méér dan één laag denken. Op die manier kun je met gipskarton aan dezelfde eisen voldoen als met een gemetselde wand.” Een andere bepalende factor in de keuze voor licht of massief is de planning. Een gemetselde wand wordt doorgaans nat afgewerkt. Een lichte wand kun je sneller plaatsen en afwerken dan een massieve. Dat zijn stuk voor stuk factoren die een invloed hebben op de timing en de coördinatie. In sommige projecten kan dat van doorslaggevend belang zijn. Hugo Van Keymeulen werpt nog op dat lichte wanden gemakkelijker toelaten bepaalde esthetische wensen in te vullen: “bijvoorbeeld het inwerken van een flatscreen of creëren van een lichtkoof.”

En ook hier spreekt traditie volgens Peter Cornoedus een woordje mee. “In Limburg viert zelfbouw nog altijd hoogtij. In iedere familie is er wel iemand die kan metselen en die de woning goedkoop helpt recht zetten. Een muur in een licht systeem optrekken, daar beginnen we niet snel zelf aan. Dat is iets voor professionelen. Toch zeker het afwerken van de voegen.” Vera Verheyen ziet daar toch een kentering komen. “Jonge bouwers vinden almaar moeilijker vrijwilligers die hun vrije tijd ’s avonds of in het weekend willen opofferen om de woning te komen helpen bouwen.”Beroepsfierheid

Is vakmanschap een bepalende factor in de keuze voor een lichte of massieve wand? Hoe is het overigens gesteld met ons vakmanschap? Volgens Hugo Van Keymeulen is de stukadoor een uitstervend ras. “Het is almaar moeilijker om mensen te vinden die eraan willen beginnen. Stukadoren is een nat en vies beroep. De jonge generatie kiest liever voor de droge platen. Maar de stukadoors die nog op de markt zijn, leveren kwalitatief goed werk. Vaak is dat metier van generatie op generatie doorgegeven.” Peter Cornoedus waarschuwt wel dat niet de misvatting gemaakt mag worden dat pleisterwerk goedkoop is. Hij durft de prijs evenredig stellen aan kwaliteit. “En de echte vaklui zitten vaak vol. Probleem is ook dat voor de eisen inzake pleisterwerk vaak wordt teruggegrepen naar wat het WTCB voorschrijft. Maar die eisen zijn heel tolerant. Wij stellen zelf strengere toleranties voorop in onze lastenboeken.” Hugo Van Keymeulen beaamt. “We worden er vaak bij geroepen om een oordeel te vellen over de geleverde kwaliteit van een stukadoor. Blijkt dat zijn werk binnen de toleranties van het WTCB valt, maar dat het resultaat niet mooi is. Dan is het de uitdaging om binnen het budget een oplossing te vinden. Bovendien is er vaak een hemelsbreed verschil tussen de toleranties in de eisen en de verwachting van de opdrachtgever. De opdrachtgever zou zich meer bewust moeten zijn van wat hij vraagt in het lastenboek en moet eventueel beter duiden wat hij verwacht.”

 Jurgen Vanelderen (Zaakvoerder Ferdig) 
merkt op dat je de regels van de kunst niet in een boek kunt gieten. “Vakmanschap wordt van generatie op generatie doorgegeven. En in deze branche vind je niet veel vakmensen meer.” Peter Cornoedus meent dat het ook om beroepsfierheid gaat. “Die moet er meer zijn. Niet alleen voor het eigen werk, maar voor het globale eindproduct. Wij stellen onze interne normen hoog in, net om een kwalitatief eindproduct te krijgen. Doorheen de jaren hebben we zo een groep aannemers rond ons verzameld waarvan we weten dat ze die kwaliteit leveren. En dat werkt ook in ons voordeel. En uiteindelijk werkt dat in ons voordeel want nu zien we dat klanten naar PCP architecten komen omdat ze weten dat het eindresultaat kwalitatief is. Dat betekent dat we als architect ook onze hand uitsteken voor onze aannemers.”

Hugo Van Keymeulen ziet een onderscheid tussen private opdrachten en de openbare aanbestedingen. “In dat laatste geval draait het om de laagste prijs en de aannemer die beweert dat hij aan die prijs de gevraagde kwaliteit kan leveren. Maar in de praktijk zie je dat dat niet altijd haalbaar is.” Jurgen Vanelderen ziet daarin het verschil tussen het bouwteam van vroeger en nu. “Vroeger vergaderde het bouwteam aan de toog. De stukadoor kwam de metselaar tegen op café en sprak hem direct aan op zijn werk. Dat was een sociale manier om te corrigeren. Maar vandaag zie je dat niet meer.”


Goede coördinatie

Het plaatsen van een wand in gipsplaten is daarom niet 
noodzakelijk eenvoudiger dan stukadoren. 
Volgens Phil Martens (Commercieel vertegenwoordiger Weygers Afwerkingsbedrijf) komt er heel wat bij kijken. 

Hugo Van Keymeulen maakt dat concreet: “Het plaatsen van gipsplaten omvat 3 aspecten: de structuur creëren met profielen, de platen tegen deze profielen schroeven en tot slot de voegen tussen de platen afwerken. Ieder van deze aspecten dient goed uitgevoerd te worden om een goed resultaat te krijgen. Al ligt de echte moeilijkheidsgraad wel in het afwerken. Als fabrikant hebben we er belang bij dat onze plaatsers hun werk goed uitvoeren, want hun werk straalt af op de kwaliteitsperceptie van ons product. Vandaar dat we veel belang hechten aan ons uitgebreide opleidingsprogramma.”

Maar wat als het geleverde werk niet aan de verwachtingen of eisen voldoet? “De stukadoor vormt de overgang van de ruwbouw naar de afwerking. Hij kan wat slecht is deels corrigeren,” meent Jurgen Vanelderen. 

“Maar als het plakwerk slecht is, heb je nog maar weinig verhaal,” vult Phil Martens aan. Is het mogelijk om in wandafwerking te corrigeren, bijvoorbeeld met tegels? “Met de lijm kun je beperkt uitwerken. Maar het type afwerking speelt ook een rol. Wanneer je met een mozaïek afwerkt, zie je alles. Met keramische wandtegels en natuursteen kun je ook maar beperkt verdoezelen,” geeft Vera Verheyen aan. “Bij een glasmozaïek op gipskarton moet je dat zelfs vooraf zeggen tegen de plaatser. Hij dient dan de nodige aandacht te besteden aan de voegafwerking. Zo niet, blijf je de voegen zien in het mozaïekreliëf.” Volgens Hugo Van Keymeulen ligt het geheim in een goede coördinatie. “Vooral de architect moet daarbij aangeven wat hij verwacht van de wand in zijn geheel en welke de rol van iedere partij daarin is.” 
Phil Martens is het daar mee eens. “Om die reden vinden wij het belangrijk om de afwerking van de gipsplaten en de schilderwerken bij één partij te houden. Zo vermijd je een discrepantie tussen de eisen voor de afwerking van de gipsplaten en het schilderwerk.” Hugo Van Keymeulen stelt ook vast dat vandaag de meest vreemde dingen als decoratie aan een wand gebruikt worden. “Maar dat is niet altijd mogelijk. Wanneer een wand in gipsplaten vooraf niet is voorzien op het dragen van 2cm dikke natuursteen, hoef je daar achteraf niet aan te beginnen.” En dat maakt de cirkel voor dit debat rond: “De wand goed overdenken bij de start van een project is de sleutel tot succes voor een goede uitvoering. Alleen als de aannemer weet wat het beoogde eindresultaat is, weet hij welk afwerkingsniveau hij moet bieden.”

$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1$show=https://bouwprof.blogspot.com/p/events.html

$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1$show=https://bouwprof.blogspot.com/p/nieuws.html

[OPMERKELIJK]_$show=post$type=sticky$c=4$l=1$icon=1$m=0$h=318

[OPMERKELIJK]_$show=home$type=sticky$c=4$l=1$icon=1$m=0$h=318

[PRODUCTEN IN DE KIJKER]_$show=home$type=slider$sn=0$l=0$m=0

Naam

Architecten,10,BouwArena,20,BouwProfs,37,Events,21,Magazine,164,Nieuws,75,nieuwsbrief,5,Opmerkelijk,47,Producten,13,Start,1,
ltr
item
Limburg Bouwt: Debat wandafwerking: “Bezint eer ge begint”
Debat wandafwerking: “Bezint eer ge begint”
http://1.bp.blogspot.com/-R_u06YTPACk/VJllVBWWjjI/AAAAAAAAJes/pzr4TvBCoj4/s1600/PG%2BWanden-5621-0214.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-R_u06YTPACk/VJllVBWWjjI/AAAAAAAAJes/pzr4TvBCoj4/s72-c/PG%2BWanden-5621-0214.jpg
Limburg Bouwt
https://www.limburgbouwt.be/2014/12/debat-wandafwerking-bezint-eer-ge-begint.html
https://www.limburgbouwt.be/
https://www.limburgbouwt.be/
https://www.limburgbouwt.be/2014/12/debat-wandafwerking-bezint-eer-ge-begint.html
true
4477459768300403125
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten TOON ALLE Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S UPDATES Bekijk alles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief ZOEKEN ALLE UPDATES Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy